ახალი ამბები

მერიის ცნობით, გერგედავას სწავლის დაფინანასების თემაზე ნარმანია შეცდომაში შეიყვანეს

19 თებერვალი, 2016 • 1253
მერიის ცნობით, გერგედავას სწავლის დაფინანასების თემაზე ნარმანია შეცდომაში შეიყვანეს

თბილისის მერია აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, მერიის ყოფილი თანამშრომლის, თამარ გერგედავასთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით, საფრანგეთში სწავლის მიზნით, საცხოვრებელი ხარჯების ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, შიდაუწყებრივი მოკვლევა დაასრულა.

მოკვლევის შედეგად, როგორც მერიაში აცხადებენ, “კონკრეტული საქმის გარემოებათა შესწავლის საფუძველზე დადგინდა, რომ მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის თანამშრომლის მიერ, რომელიც უშუალოდ იყო პასუხისმგებელი შეესწავლა თამარ გერგედავას განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია, დაკისრებული სამსახურებრივი მოვალეობა შესრულებულ იქნა არაჯეროვნად, კერძოდ, თამარ გერგედავასათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე შუამდგომლობის წერილი მან თბილისის მერთან გაგზავნა შაბლონური ტექსტით, რომელიც იმ მომენტისათვის, არ შეესაბამებოდა გერგედავების ოჯახში არსებულ მდგომარეობას, უფრო კონკრეტულად, თამარ გერგედავა არ იმყოფებოდა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში”.

გამომდინარე იქედან, მერიის ცნობით, “მოქალაქეთათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფაზე საკითხის გადაწყვეტისას მერი ეყრდნობა შესაბამისი სამსახურის შუამდგომლობას და არ არის ვალდებული უშუალოდ გადაამოწმოს თითოეული დოკუმენტი, რადგანაც, აღნიშნულზე, სწორედ ის სამსახურია პასუხისმგებელი, რომელიც შუამდგომლობას აყენებს მერთან, დავით ნარმანია შეცდომაში იქნა შეყვანილი”.

განცხადებაში წერია, რომ შესაბამისად, მიღებულია გადაწყვეტილება და ქალაქ თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის აღნიშნული თანამშრომელი დატოვებს დაკავებულ თანამდებობას.

“მერიის უწყებაში დასაქმებული ყველა იმ პირის მიმართ, ვინც საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, გასცემს არასწორ ინფორმაციასა და რეკომენდაციას, ასევე, დაკისრებულ სამუშაოს შეასრულებს არაჯეროვნად, გადაამეტებს სამსახურეობრივ უფლებამოსილებას ან ადგილი ექნება, თუნდაც მცირე გადაცდომას, მიღებულ იქნება უმკაცრესი ზომები”.

მასალების გადაბეჭდვის წესი