ნეტგაზეთი | მარ­გვე­ლაშ­ვილს სა­ხელ­მწი­ფო დაც­ვა ეხსნება მარ­გვე­ლაშ­ვილს სა­ხელ­მწი­ფო დაც­ვა ეხსნება – Netgazeti

მარ­გვე­ლაშ­ვილს სა­ხელ­მწი­ფო დაც­ვა ეხსნება

სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფილ პრე­ზი­დენტ გი­ორ­გი მარ­გვე­ლაშ­ვილს სა­ხელ­მწი­ფო დაც­ვა მო­ეხ­სნე­ბა.

მთავარი არხის ცნობით, მიზეზი შემდეგია: სახელმწიფოს დაცვის სამსახურმა გააანალიზა საფრთხეები და დაასკვნა, რომ ყოფილ პრეზიდენტს არაფერი და არავინ დაემუქრება, თუ ის დაცვის გარეშე ივლის. ნეტგაზეთი უწყებასთან ინფორმაციის გადამოწმებას ცდილობს.

“ეს არის ინსტიტუტებზე შურისძიება. აქ არ არის გიორგი მარგველაშვილზე საუბარი, აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ პრეზიდენტი არავინ არ არის, არც ყოფილი პრეზიდენტი არავინ არ არის, ზოგადად, პრეზიდენტის ინსტიტუტი არაფერი არ არის. არც პრემიერ-მინისტრი ამ ქვეყანაში არავინ არ არის. ამისი იდეოლოგიზაცია ხდება. მე მგონი, ამ პოლიტიკური საუბრებების განმავლობაში ვეთანხმები ბატონ ყოფილ თავმჯდომარეს, რომ მე ნამდვილად არაფერი მემუქრება და არ მგონია, რომ ასეთივე პოზიტივი ჰქონდეს მას. მე არაფერი მემუქრება, რადგან პოზიტივს ვხედავ საზოგადოების მხრიდან”, – აცხადებს მთავარ არხთან ინტერვიუში გიორგი მარგველაშვილი

მარგველაშვილის განცხადებით, ამ ყველაფერში არის პირადი შურისძიების ელემენტებიც, თუმცა გადაწყვეტილება, რომ დაცვა აღარ დაენიშნოთ პრეზიდენტებს, ძირითადად მიმართულია პრეზიდენტის ინსტიტუტის წინააღმდეგ.

კა­ნონ­მდებ­ლო­ბის თა­ნახ­მად, უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის ვა­დის გას­ვლი­დან 1 წლის შემ­დეგ მა­ღა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რე­ბი, მათ შო­რის ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტი, „სა­ხელ­მწი­ფო დაც­ვის სპე­ცი­ა­ლუ­რი სამ­სა­ხუ­რის“ და­სა­ცავ პირ­თა სი­ა­ში აღარ ირი­ცხე­ბა და, შე­სა­ბა­მი­სად, მას დაც­ვა ეხ­სნე­ბა. დაც­ვა არ მოიხსნება იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ მის სი­ცო­ცხლე­სა და ჯან­მრთე­ლო­ბას საფრ­თხე ემუქ­რე­ბა.

გარდა მარ­გვე­ლაშ­ვი­ლისა, 2020 წლის ივ­ნი­სი­დან სა­ხელ­მწი­ფო დაც­ვის სპე­ცი­ა­ლუ­რმა სამსახურმა აღარ უნდა და­ი­ცვას პარ­ლა­მენ­ტის ყო­ფილი თავ­მჯდო­მა­რე ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძეც. თუმცა, რა გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას მი­ი­ღებს სა­ხელ­მწი­ფო დაც­ვის სპე­ცი­ა­ლუ­რი სამ­სა­ხუ­რი უშუ­ა­ლოდ ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძეს­თან დაკავშირებით და შე­უ­ნარ­ჩუ­ნებს თუ მო­უხ­სნის მას სა­ხელ­მწი­ფო დაც­ვას, ესეც მის მი­მართ არ­სე­ბუ­ლი საფრ­თხე­ე­ბის შე­ფა­სე­ბის შემ­დეგ გა­და­წყდე­ბა.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თამარ ძინძიბაძე