ახალი ამბები

სად კეთდება გრიპის უფასო ვაქცინა რისკჯგუფებში შემავალ პირთათვის

16 ოქტომბერი, 2020 •
სად კეთდება გრიპის უფასო ვაქცინა რისკჯგუფებში შემავალ პირთათვის

დაავადებათა კონტროლის ცენტრი იმ დაწესებულებების ჩამონათვალს ავრცელებს, სადაც წინასწარ განსაზღვრულ რისკჯგუფებში შემავალ პირებს თბილისის ტერიტორიაზე გრიპის ვაქცინის უფასოდ მიღება შეეძლებათ.

ცენტრის განცხადებით, პირველ ეტაპზე, ქ. თბილისში, შემდეგი რისკჯგუფების – ორსულების, დიალიზზე მყოფი პირების, C ჰეპატიტის მქონე პირების (მხოლოდ მკურნალობაზე მყოფნი), აივ ინფექცია/შიდსის მქონე პირების, ბავშვთა (მ.შ. მცირე საოჯახო ტიპის) და მოხუცთა თავშესაფრების ბენეფიციარების და მათი მომვლელი პერსონალის, ადრეული სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მომსახურე პერსონალის – სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ჩატარდება.

დანარცენი პირები კი, რომლებიც  უფასო ვაქციანიაციას ექვემდებარებიან, აცრას ნოემბრის პირველი რიცხვებიდან გაიკეთებენ.

რისკჯგუფების ჩამონათვალი

სპეციფიკური ქრონიკული დარღვევების მქონეთაგან:

 • ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების მქონე პირები 65 წლის და ზემოთ;
 • გულსისხლძარღვთა სისტემის ქრონიკული დაავადებების მქონე პირები 65 წლის და ზემოთ;
 • დიაბეტის მქონე პირები;
 • დიალიზზე მყოფი პირები;
 • C ჰეპატიტის მქონე პირები (მხოლოდ მკურნალობაზე მყოფნი);
 • აივ ინფექცია/შიდსის მქონე პირები;

სხვა პრიორიტეტული ჯგუფები:

 • ბავშვთა (მ.შ. მცირე საოჯახო ტიპის) და მოხუცთა თავშესაფრების ბენეფიციარები და მათი მომვლელი პერსონალი;
 • ორსულები;

პროფესიული ჯგუფები:

 • ექიმები;
 • ექიმი-რეზიდენტები;
 • ექთნები (მ.შ. უმცროსი ექთნები, ექთნის თანაშემწეები);
 • საექიმო და საექთნო საქმის პროფესიული პრაქტიკის სტუდენტები;
 •  ბებიაქალები;
 • სტომატოლოგები;
 • სტომატოლოგის ასისტენტები, სტომატოლოგიის ექთნები;
 • სამედიცინო დაწესებულებებში დასაქმებული სხვა პერსონალი, რომელთაც უშუალო შეხება აქვთ პაციენტებთან;
 • სამედიცინო დიაგნოსტიკური ლაბორატორიის და პათოლოგ-ანატომიური სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებების თანამშრომლები, რომლებსაც უშუალო შეხება აქვთ ბიოლოგიურ მასალასა და პაციენტებთან;
 • ვეტერინარიასა და გარემოს დაცვის სფეროში მომუშავე პერსონალი:
 • ფრინველებთან მომუშავე პერსონალი;
 • მეცხოველეობაში დასაქმებულები/ფერმების თანამშრომლები; გ)მონადირეები;
 • ვეტერინარები;
 • ვეტერინარული ლაბორატორიის თანამშრომლები;
 • ადრეული სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მომსახურე კონტინგენტი;
 • თავდაცვის, უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების სამსახურის თანამშრომლები:
 • საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში წამსვლელი სამხედრო მოსამსახურეები;
 • სამხედრო სავალდებულო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეები;
 • საწყისი საბრძოლო მომზადების (BCT) კურსზე ჩარიცხული სამხედრო მოსამსახურეები;
 • სამხედრო სამედიცინო საშტატო თანამდებობაზე მომაშავე სამედიცინო პერსონალი, რომელთაც უშუალო შეხება აქვთ პაციენტებთან;
 • პენიტენციურ დაწესებულებაში მომუშავე პერსონალი;
 • პატიმრობის დაწესებულება;
 • თავისუფლების აღკვეთის და წესებულება;
 • ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულება.

დაავადებათა კონტროლის ცენტრის განცხადებით, ვაქცინაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

მასალების გადაბეჭდვის წესი