ახალი ამბები

მოქალაქეთა საარჩევნო აქტივობა 12 საათის მონაცემებით

30 მაისი, 2010 •
მოქალაქეთა საარჩევნო აქტივობა 12 საათის მონაცემებით

საბურთალოს რაიონის # 15 საარჩევნო უბანი – 314 ხმა (სულ რეგისტრირებულია  1364 მოქალაქე )

საბურთალოს რაიონის #20 საარჩევნო უბანი – 243 ხმა (სულ რეგისტრირებულია 1325 მოქალაქე)

საბურთალოს რაიონის# 43 საარჩევნო უბანი – 211 ხმა (სულ რეგისტრირებულია 1438 მოქალაქე)

საბურთალოს რაიონის# 47 საარჩევნო უბანი – 238 ხმა (სულ რეგისტრირებულია 1480 მოქალაქე)

საბურთალოს რაიონის# 82 საარჩევნო უბანი. უმისამართო მოქალაქეებისთვის – 37 ხმა (სულ რეგისტრირებულია 1531 მოქალაქე)

საბურთალოს რაიონის# 86 საარჩევნო უბანი. უმისამართო მოქალაქეებისთვის – 23 ხმა (სულ რეგისტრირებულია 1193 მოქალაქე)

საბურთალოს რაიონის# 88 საარჩევნო უბანი. უმისამართო მოქალაქეებისთვის – 26 ხმა (სულ რეგისტრირებულია 762 მოქალაქე)

დიდუბის რაიონის #37 საარჩევნო უბანი – 320 ხმა (სულ რეგისტრირებულია 1420 მოქალაქე)

დიდუბის რაიონის #39 საარჩევნო უბანი – 282 ხმა (სულ რეგისტრირებულია 1454 მოქალაქე)

მასალების გადაბეჭდვის წესი