ახალი ამბები

დასაქმების პროგრამის მონაწილეებმა გერმანიაში დამსაქმებელთან დავა მოიგეს – GTUC

4 ივლისი, 2022 •
დასაქმების პროგრამის მონაწილეებმა გერმანიაში დამსაქმებელთან დავა მოიგეს – GTUC

საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება (GTUC) აცხადებს, რომ გერმანიაში სეზონურ სამუშაოზე დასაქმებულმა მოქალაქეებმა გერმანიაში დამსაქმებელს სასამართლო დავა მოუგეს, ხოლო ამჟამად ბრძოლას ქართულ სასამართლოში აგრძლებენ დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს წინააღმდეგ.

პროფკავშირის ცნობით, 2021 წელს გერმანიაში, მარწყვის ფერმაში სეზონურ სამუშაოებზე დასაქმება საქართველოს და გერმანიას შორის სამთავრობო დონეზე დადებული საშუამავლო ხელშეკრულებით რეგულირებული შრომითი ურთიერთობა იყო.

თუმცა, GTUC-ის თანახმად, გერმანიაში დამსაქმებელმა საქართველოს მოქალაქე სეზონურ მუშებს „გერმანიის კანონმდებლობასთან აშკარა წინააღმდეგობაში მყოფი ხელშეკრულება ინგლისურ ენაზე გაუფორმეს“.

„არცერთმა დასაქმებულმა აღნიშნული ენა არ იცოდა. ხელშეკრულებაში მითითებული იყო, რომ მუშები საათში 9.35 ევროს მიიღებდნენ, თუმცა, სინამდვილეში, დამსაქმებელმა ეს პირობაც დაარღვია. საათობრივი ანაზღაურების ნაცვლად, ნამუშევარს 3 მოკრეფილი მარწყვის ყუთის პროპორციულად ანგარიშობდა“.

GTUC-ის თანახმად, მარწყვის ფერმაში სეზონურ სამუშაოებზე დასაქმებულებმა გერმანიის პროფკავშირების გაერთიანების დახმარებით სარჩელით მიმართეს გერმანიის სასამართლოს და მოითხოვეს 2021 წლის ივნისის თვეში დამსაქმებლის ბრალით იძულებითი მოცდენის ანაზღაურება „მინიმალური ხელფასის შესახებ“ გერმანიის კანონით დადგენილი ანაზღაურების ტარიფით.

„დამსაქმებელი ამტკიცებდა, რომ ქართველი მუშები დროულად არ ცხადდებოდნენ სამსახურში, ალკოჰოლს იღებდნენ, დილაობით არ ჰქონდათ მუშაობის სურვილი და ნაადრევად თვითნებურად ტოვებდნენ სამუშაო ადგილს. შესაბამისად, დამსაქმებელი კი არ ამყოფებდა მათ იძულებითი მოცდენის პირობებში, არამედ თავად დასაქმებულები არ ასრულებდნენ სამუშაოს. დამსაქმებელმა ვერც ერთი ეს გარემოება ვერ დაამტკიცა, რადგანაც ყველა მათგანი იყო მხოლოდ დამსაქმებლის სიტყვები, არ არსებობდა მტკიცებულებები, რის გამოც სასამართლომ დამსაქმებლის არგუმენტაცია დაუსაბუთებლად მიიჩნია“, – აცხადებენ პროფკავშირში.

GTUC-ის ცნობითვე, სასამართლომ გაიზიარა ქართველი სეზონური მუშების მოთხოვნები, დარწმუნდა, რომ ქართველებს ჩასვლისთანავე სურდათ სრული დატვირთვით მუშაობის დაწყება, რისი საშუალებაც დამსაქმებელმა არ მისცა და ამყოფებდა იძულებითი მოცდენის პირობებში.

„დადგინდა, რომ შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს „მინიმალური ხელფასის შესახებ“ გერმანიის კანონით განსაზღვრულზე უფრო ნაკლები ოდენობით ანაზღაურებას, სამართლებრივი ძალა არ გააჩნია და ბათილია. სასამართლომ დამსაქმებელს დააკისრა თითოეული დასაქმებულის სასარგებლოდ იძულებითი მოცდენის ანაზღაურება 2021 წლის 11 მაისიდან 31 მაისამდე პერიოდისთვის ხელზე ასაღები 1018 ევროს ოდენობით, ხოლო 01 ივნისიდან 17 ივნისამდე პერიოდისთვის – 909 ევროს ოდენობით“, – წერია პროფკავშირის განცხადებაში.

ამჟამად, GTUC-ის თანახმად, „ბრძოლა გრძელდება ქართულ სასამართლოში სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს მიმართ, მიუღებელი შემოსავლისა და მორალური ზიანის დაკისრების მოთხოვნით“, – უახლოეს მომავალში დაინიშნება პროცესი, რომელზეც დაიკითხებიან მოწმეები, მათ შორის, გერმანიის შრომის ფედერალურ სააგენტოსთან დაკავშირებული ორგანიზააციის, MIRA-ს წარმომადგენელიც, რომელმაც „დასაქმების ადგილი თავად შეამოწმა და არაერთი დარღვევაც დაადგინა“.

მასალების გადაბეჭდვის წესი