ახალი ამბები

ცესკომ “პატრიოტების” საარჩევნო რეკლამა კანონსაწინააღმდეგოდ მიიჩნია

6 ოქტომბერი, 2016 • 1545
ცესკომ “პატრიოტების” საარჩევნო რეკლამა კანონსაწინააღმდეგოდ მიიჩნია

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით, “საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი – გაერთიანებული ოპოზიციის” წინასაარჩევნო სარეკლამო რგოლი ეწინააღმდეგება საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის (აგიტაცია) მესამე ნაწილს, რომელიც გულისხმობს შემდეგს:

“პოლიტიკურ პარტიას, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატს, საარჩევნო სუბიექტს და მათ მხარდამჭერებს უფლება აქვთ, გამოვიდნენ მომავალი საქმიანობის პროგრამით. საარჩევნო პროგრამა არ უნდა შეიცავდეს ომისა და ძალადობის პროპაგანდას, არსებული სახელმწიფო და საზოგადოებრივი წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ ან დამხობისკენ, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისკენ, ეროვნული შუღლისა და მტრობისკენ, რელიგიური და ეთნიკური დაპირისპირებისკენ მოწოდებას”.

აღნიშნული სარეკლამო რგოლი რამდენიმე დღის წინ რუსთავი 2-ის ეთერიდან მოიხსნა, რის გამოც ტელეკომპანიას “პატრიოტებმა” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში უჩივლეს. კომისიამ პოლიტიკური სუბიექტის სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა.

თუმცა სწორედ რეკლამის შინაარსი გახდა, ტელეკომპანიის განცხადებით, მისი ამოღების მიზეზი. ტელეკომპანიის წარმომადგენლის თქმით, “პატრიოტთა ალიანსის” წინასაარაჩევნო რეკლამა ატარებდა ანტითურქულ ხასიათს, აღვივებდა ეთნიკურ შუღლს და ეწეოდა ქსენოფობიის პროპაგანდას, რაც, როგორც საქართველოს კანონმდებლობას ასევე არხის სარედაქციო პოლიტიკას ეწინააღმდეგებოდა.

ცესკოს თავმჯდომარემ, თამარ ჟვანიამ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმში მიუთითა, რომ “პატრიოტთა ალიანსმა” ამ კლიპთან დაკავშირებით დაარღვია საარჩევნო კოდექსის არა მხოლოდ 45-ე მუხლის მესამე ნაწილი, არამედ 79-ე მუხლი, რომელშიც ვკითხულობთ:

ამ კანონის მოთხოვნათა დარღვევით წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით. დაჯარიმების საკითხი საბოლოოდ უნდა გადაწყვიტოს სასამართლომ, რომელმაც უნდა განიხილოს ცესკოს მიერ შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი.

ოქმი სასამართლოს ორშაბათს, 3 ოქტომბერს გაეგზავნა. სასამართლო საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მიიღებს გადაწყვეტილებას, დატოვოს ძალაში ცესკოს გადაწყვეტილება, გააუქმოს ის, თუ  ნაკლები სანქცია დააკისროს პარტიას.

აღნიშნულ ოქმს არ ეთანხმება პატრიოტთა ალიანსი, ოქმზე მითითებულია, რომ პარტიის წარმომადგენელი უარს აცხადებს მასზე ხელმოწერაზე.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

საქართველოში აპირებდნენ კანონის მიღებას „უცხოური გავლენის აგენტების“ შესახებ. მსგავსმა კანონმა პუტინის რუსეთში ფაქტობრივად გააქრო კრიტიკული მედია და სამოქალაქო სექტორი.

ამ კანონის მიზანი იყო საქართველოში მოქმედი იმ მედია ორგანიზაციების “გაშავება”, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას.