ახალი ამბები

ICOMOS: კოლექციების გადაადგილების სამინისტროსეული გეგმა კრიტიკას ვერ უძლებს

21 იანვარი, 2022 • 587
ICOMOS: კოლექციების გადაადგილების სამინისტროსეული გეგმა კრიტიკას ვერ უძლებს

მუზეუმების საერთაშორისო საბჭო (ICOM) საქართველოს ეროვნული კომიტეტის, ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს (ICOMOS) ეროვნული კომიტეტი და „ლურჯი ფარის“ საქართველოს ეროვნული კომიტეტი ღია წერილით მიმართავენ კულტურის სამინისტროს.

ორგანიზაციები, რომელთა მუშაობის სფერო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაა, ამბობენ, რომ დღეს განსაკუთრებული გამოწვევა შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმია.

„მისი კოლექციების სათანადოდ დაცვა, შენობის შენარჩუნება და თანამედროვე სამუზეუმო სივრცედ გარდაქმნა ურთულესი გამოწვევაა და მნიშვნელოვანია, ქვეყანა ღირსეულად გაუმკლავდეს მას.
დარგში განხორციელებული ნებისმიერი რეფორმა, მით უფრო – მასშტაბური, უნდა ეფუძნებოდეს შესაბამისი კომპეტენციის პროფესიონალების მიერ შემუშავებულ კონცეფციასა და გეგმას“ , – ნათქვამია ღია წერილში.

ორგანიზაციები ასევე აკრიტიკებენ კულტურის სამინისტროს და ამბობენ, რომ გასული წლის ზაფხულში კულტურის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული კოლექციების გადაადგილების გეგმა კრიტიკას ვერ უძლებს – „მიუღებელი იყო კომენტარები ისტორიული შენობის (ძეგლის) სრულად შენარჩუნების შეუძლებლობაზეც და, ასევე, ხელოვნების მუზეუმის გარშემო შექმნილი საინფორმაციო ვაკუუმი, რომელიც დღემდე გრძელდება“.

„თანამედროვე, მსოფლიო სტანდარტების მუზეუმად გარდასაქმნელად საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოები წლების მანძილზე წარმატებით მიმდინარეობდა ხელოვნების მუზეუმში. ეროვნული მუზეუმის მომზადებული გეგმის კულტურის სამინისტროს მიერ უარყოფის შემდეგ გასული დრო არ არის საკმარისი მუზეუმის განახლების ახალი კონცეფციის, ამ კონცეფციის შესაბამისად – შენობის კონსტრუქციული გამაგრებისა და კონსერვაცია-ადაპტაციის, კოლექციების გადაადგილების, რეორგანიზებული ხელოვნების მუზეუმის მართვის გეგმების შესამუშავებლად, რომლებიც უნდა ეფუძნებოდეს მულტიდისციპლინურ კვლევებსა და ანალიზს, რომელთაც – თავის მხრივ – შესაბამისი კომპეტენციის სხვადასხვა დარგის სპეციალისტი უნდა ასრულებდეს.

ასეთ კრიტიკულ დროს, განსაკუთრებით მიუღებელია ხელოვნების მუზეუმიდან მრავალწლიანი გამოცდილებისა და ფასდაუდებელი ინსტიტუციური მეხსიერების მქონე, კვალიფიციური პერსონალის განთავისუფლება. მიგვაჩნია, რომ მემკვიდრეობის დაცვისას აუცილებელია ვიხელმძღვანელოთ მხოლოდ პროფესიულ ეთიკასა და ცოდნაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებებით.

ამასთანავე, იმის გათვალისწინებით, რომ საქმე ეხება არა მხოლოდ ეროვნულ, არამედ – ზოგადსაკაცობრიო ფასეულობას, მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია შესაბამისი გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის მქონე საერთაშორისო პროფესიონალების ჩართვაც მიმდინარე პროცესებში.
ICOM, ICOMOS და ლურჯი ფარი კულტურული მემკვიდრეობის სფეროს პროფესიული კავშირებია და მათში გაერთიანებულნი არიან წამყვანი სპეციალისტები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, რომელთანაც ჩვენ, საქართველოს ეროვნული კომიტეტების წარმომადგენლებს, მრავალწლიანი თანამშრომლობა გვაკავშირებს. ჩვენი უცხოელი კოლეგები გასული წლის სექტემბრიდან ინფორმირებული არიან და ადევნებენ თვალს მუზეუმის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს. კონკრეტული საჭიროებებისა და მოთხოვნის შესაბამისად, მზად ვართ ჩვენს ხელთ არსებული ყველა რესურსი გამოვიყენოთ მათ ჩასართავად ხსენებული გეგმების შემუშავებაში, ბუნებრივია – სათანადო კვალიფიკაციის მქონე, ადგილობრივ სპეციალისტებთან ერთად.

იმედს ვიტოვებთ, პროფესიონალებს მიეცემათ საშუალება სათანადოდ იზრუნონ კულტურულ მემკვიდრეობაზე. გვჯერა, რომ ჯერ კიდევ არის შექმნილი, მძიმე მდგომარეობის გამოსწორების შესაძლებლობა. მთავარია სურვილი და პოლიტიკური ნება“, – ნათქვამია წერილის დასკვნით ნაწილში.

ნახეთ ასევე:

საფრთხეს უქმნის ეროვნულ კოლექციებს – „ლურჯი ფარი“ მუზეუმიდან თანამშრომლების გათავისუფლებაზე

მასალების გადაბეჭდვის წესი