ახალი ამბები | რეკლამა |

შუახევი ჰესის დიდაჭარის კაშხალი უსაფრთხო ნაგებობაა – აჭარისწყალი ჯორჯია

1 ივნისი, 2021 | | 634
შუახევი ჰესის დიდაჭარის კაშხალი უსაფრთხო ნაგებობაა – აჭარისწყალი ჯორჯია

შუახევი ჰესის დიდაჭარის კაშხალი არის მდგრადი და უსაფრთხო ნაგებობა, რომელიც აშენებულია საუკეთესო პრაქტიკისა და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით.

დიდაჭარის კაშხალი ფუნქციონირებს საერთაშორისო სტანდარტებით გაწერილი ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად. კაშხლის რუტინული მონიტორინგი მიმდინარეობს კონკრეტული თანმიმდევრობით, წინასწარ განსაზღვრული ტექნიკური გეგმის ფარგლებში.

„ვრცელდება არასწორი ინფორმაცია, თითქოს ჰესის კაშხლიდან წყალი ჟონავს. მიგვაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია საზოგადოებას მივაწოდოთ ამომწურავი ინფორმაცია აღნიშნულ საკითხზე:

როგორც დიდაჭარის კაშხლის, ასევე მსგავსი ტიპის ყველა დიდი ბეტონის ნაგებობის მშენებლობა ხდება კონკრეტული თანმიმდევრობით და შედგება ცალკეული სამშენებლო სექციებისგან, რომელთა შორისაც მოწყობილია ეგრეთ წოდებული ,,კონსტრუქციული ნაკერები“, რეზერვუარის შევსების შემდეგ წყლის მცირე ფილტრაცია ჩვეულებრივი მოვლენაა.

შესაბამისი ცემენტაციის სამუშაოები ტარდება პროფილაქტიკური სამუშაოების ფარგლებში. დღეის მდგომარეობით კაშხალი აბსოლუტურად მშრალია და არანაირი სახის წყლის ფილტრაცია არ შეინიშნება.

ამასთან ერთად, მკაფიოდ გვინდა აღვნიშნოთ, რომ წყლის მცირე სახის ფილტრაციას კაშხალზე არანაირი სახის კავშირი არ აქვს კაშხლის უსაფრთხოებასთან“, – აცხადებს კომპანია „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ ტექნიკური გუნდის ხელმძღვანელი გიორგი ლაკირბაია.

მასალების გადაბეჭდვის წესი