ახალი ამბები | ,

მოსწავლეებმა ერთმეტრიანი დისტანცია უნდა დაიცვან – ახალი რეგულაცია

10 თებერვალი, 2021 | | 1544
მოსწავლეებმა ერთმეტრიანი დისტანცია უნდა დაიცვან – ახალი რეგულაცია

საქართველოს მთავრობის განცხადებით, განათლების სამინისტრომ რეკომენდაციები განაახლა სასწავლო პროცესის საკლასო ოთახებში გაგრძელებასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც, მოსწავლეებმა სკოლაში გადაადგილებისას 1-მეტრიანი დისტანცია უნდა დაიცვან. V-XII კლასების მოსწავლეებისთვის კი სკოლის საერთო სივრცეებში პირბადის ტარებაა სავალდებულო.

რეკომენდაციებსა და წესებს შორისაა:

მოსწავლის ტრანსპორტირება:

 • განახლებული რეკომენდაციების მიხედვით, სასკოლო ტრანსპორტში ასვლამდე უნდა ჩატარდეს მოსწავლის თერმოსკრინინგი და 37 ან მეტი ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს მშობლის ინფორმირება და მოსწავლის სახლში დაბრუნება;
 • დასაშვები ტემპერატურის შემთხვევაში კი, სასკოლო ტრანსპორტით მგზავრობისას, მოსწავლისთვის სავალდებულოა პირბადის ტარება.

სკოლაში შესვლამდე:

 • თერმოსკრინინგის ჩასატარებლად მოსწავლეებმა უნდა დაიცვან 1-მეტრიანი დისტანცია და დასაშვები ტემპერატურის შემთხვევაში, გაიარონ დეზობარიერი, დაიმუშაონ ხელები ანტიბაქტერიული ხსნარით და მხოლოდ მას შემდეგ გადაადგილდნენ დანიშნულების ადგილამდე;
 • რეკომენდაციების მიხედვით, თერმოსკრინინგისას 37 ან მეტი ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში, ხდება პირის სპეციალურად განსაზღვრულ სივრცეში გადაყვანა და 15 წუთის შემდეგ განმეორებით, სამედიცინო თერმომეტრით ტემპერატურის გადამოწმება;
 • 37 ან მეტი ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში, მასწავლებლები, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ტექნიკური პერსონალი და გარეშე პირები სკოლაში არ დაიშვებიან. მოსწავლეს კი სკოლის წარმომადგენელი გადაიყვანს წინასწარ მომზადებულ საიზოლაციო ოთახში, რის შემდეგაც დაუკავშირდებიან მოსწავლის მშობელს ან მის კანონიერ წარმომადგენელს, რომელიც პასუხისმგებელია მოსწავლის სკოლიდან დროულად გაყვანისთვის.

მოსწავლის მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის გონივრულ ვადაში სკოლაში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, სკოლა ვალდებული იქნება დაუკავშირდეს 112-ს შესაბამისი სამედიცინო სერვისის მისაღებად.

მოსწავლის პირადი ჰიგიენა სკოლაში:

 • განახლებული რეკომენდაციების მიხედვით, სკოლის საერთო სივრცეებში V-XII კლასის მოსწავლეები უნდა გადაადგილდნენ მხოლოდ პირბადით;
 • ამასთან, მოსწავლემ სკოლაში გადაადგილებისას უნდა დაიცვას 1-მეტრიანი დისტანცია.
 • საპირფარეშოთი სარგებლობის შემდეგ მოსწავლემ ხელები უნდა დაიბანოს საპნით და გაიმშრალოს ქაღალდის ხელსახოცით, გაკვეთილზე ხელის დაბინძურების შემთხვევაში კი მოსწავლემ ხელები უნდა დაიმუშაოს სადეზინფექციო ხსნარით;
 • ხველების ან ცემინების შემთხვევაში მოსწავლემ სახეზე უნდა აიფაროს მოხრილი იდაყვი ან გამოიყენოს ერთჯერადი ხელსახოცი;
 • დოკუმენტში ნათქვამია, რომ გამოყენების შემდეგ ხელსახოცი მოსწავლემ უნდა მოათავსოს თავდახურულ ურნაში. საკვების მიღებამდე და შემდეგ მოსწავლემ აუცილებლად უნდა დაიბანოს ხელები.

რეკომენდაცია მშობლებს:

 • მთავრობის მიერ გამოქვეყნებული რეკომენდაციების მიხედვით, შვილის ცხელების ან რესპირაციული სიმპტომების შემთხვევაში, ბავშვი ექვემდებარება სახლში დარჩენას;
 • მშობელი ვალდებულია, სკოლას აცნობოს შვილის გამოუცხადებლობის მიზეზი და უზრუნველყოს ოჯახის ექიმის გამოძახება ან მისი გადაყვანა ცხელების ცენტრში.

რეკომენდაცია მასწავლებლებს:

 • დოკუმენტის მიხედვით, სკოლის საერთო სივრცეებში მასწავლებელი უნდა გადაადგილდეს მხოლოდ პირბადით;
 • სკოლის შენობაში შესვლისთანავე მასწავლებელმა უნდა გაიაროს დეზობარიერი;
 • კლასიდან კლასში გადაადგილებისას, მასწავლებელმა ხელები უნდა დაიმუშაოს სადეზინფექციო ხსნარით;
 • მშობელთან კომუნიკაცია მასწავლებელმა უნდა წარმართოს დისტანციური სერვისების გამოყენებით;
 • მასწავლებელმა უნდა მიაწოდოს მშობელს ინფორმაცია სასწავლო პროცესის ორგანიზებასა და სკოლაში სანიტარიულ-ჰიგიენურ ნორმებთან დაკავშირებით;
 • მასწავლებელმა ინტენსიურად უნდა იმუშაოს მოსწავლეებთან მათი ცნობიერების ასამაღლებლად.

ამასთან, მთავრობაში აცხადებენ, რომ  ძალაში რჩება 2020-2021 სასწავლო წლის დასაწყისში სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციები სასწავლო პროცესის ორგანიზებასთან დაკავშირებით.

მთავრობაში აცხადებენ, რომ სასწავლო პროცესის უსაფრთხოების ნორმებისა და რეკომენდაციების სრული დაცვით წარმართვის მიზნით, ტარდება სკოლების მონიტორინგი და მოწესრიგდა სველი წერტილები 800-მდე სკოლაში.

სკოლების პედაგოგებსა და ადმინისტრაციის თანამშრომლებს კი უტარდებათ ტესტირება COVID-19-ზე.

მთავრობაში აცხადებენ, რომ  სამინისტროს ინიციატივით, სკოლებს მშობლებთან კომუნიკაციის სტრატეგიის შემუშავება და დამტკიცება დაევალათ, რომლის ფარგლებშიც მშობლები სისტემატურად მიიღებენ ინფორმაციას ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა:

 • სკოლის სპეციალური აღჭურვილობებით, დეზობარიერებით, სადეზინფექციო საშუალებებითა და უკონტაქტო თერმომეტრებით უზრუნველყოფა;
 • სკოლის მოვლა-პატრონობისა და დალაგება-დასუფთავების მიზნით გატარებული ღონისძიებები;
 • სკოლაში სველი წერტილების მდგომარეობა;
 • საკლასო ჯგუფების ცვლებში განაწილება, მიმდინარე საგაკვეთილო ცხრილი და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის რესურსოთახით სარგებლობის განრიგი;
 • სკოლის ეზოსა და შენობაში მოსწავლეთა ნაკადების შესვლის, გასვლისა და გადაადგილების ორგანიზება;
 • თერმოსკრინინგის უზრუნველყოფა;
 • სკოლის პერიმეტრზე პირბადის ტარებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები;
 • დისტანციური სწავლების ფორმა საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის;
 • სკოლის პერსონალის COVID-19-ზე სავალდებულო ტესტირება;
 • მშობლებთან კომუნიკაციისთვის გამოყოფილი დრო და ფორმატი.

მთავრობის გნაცხადებით, მოსწავლეთა მშობლებს კვლავ ეძლევათ შესაძლებლობა, გააკეთონ არჩევანი დასწრებით სწავლებასა და დისტანციურ სწავლებას შორის. აღნიშნული სერვისის მისაღებად, მშობელი ვალდებულია მოსწავლე დაარეგისტრიროს ონლაინრეგისტრაციის გზით https://online.emis.ge -ზე

გარდა ამისა, სამინისტრო შესაძლებლობას აძლევს რისკჯგუფში მყოფ მასწავლებლებს, მუშაობა დისტანციურ ფორმატში განაგრძონ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი