ახალი ამბები

ანაზღაურება და უსაფრთხოება – რას მიიჩნევს მოსახლეობა შრომის უფლების დარღვევად

3 აპრილი, 2019 • 1657
ანაზღაურება და უსაფრთხოება – რას მიიჩნევს მოსახლეობა შრომის უფლების დარღვევად

საქართველოს მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, სამუშაო ადგილზე შრომის უფლების ყველაზე ხშირი დარღვევა არის არასათანადო ანაზაღაურება (მოსახლეობის 71%), შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა (მოსახლეობის 64%) და სამუშაო საათების ხანგრძლივობის ნორმების დარღვევა (მოსახლეობის 57%). 

საზოგადოებრივი აზრის ახალი კვლევის მონაცემები დღეს, 3 აპრილს გამოქვეყნდა. კვლევა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა (CRRC) საქართველოში ჩაატარა ღია საზოგადოების ფონდისა და საერთაშორისო ორგანიზაცია International IDEA-ს ერთობლივი პროექტი ფარგლებში.

კვლევის მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობის 17.8% მიიჩნევს, რომ სამუშაო ადგილზე ხდება სექსუალური შევიწროება; თბილისში ასე ფიქრობს მოსახლეობის 26.9%, ხოლო რეგიონებში – 14%. ამ მოსაზრებას ეთანხმება ქალების 21.2%, ხოლო კაცების -13.7%. 

წყარო: CRRC

კითხვაზე – შრომითი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში, მოსალოდნელია თუ არა, რომ სასამართლო დაგეხმარებათ – მოსახლეობის 41.2% პასუხობს, რომ უფრო არ არის მოსალოდნელი; დადებითი მოლოდინი აქვს 38.5%-ს (არ ვიცი/უარი პასუხზე: 20,3%). 

გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ 3.4% არის გაერთიანებული პროფესიულ კავშირში. პროფკავშირის წევრობის მაჩვენებელი თითქმის იდენტურია როგორც თბილისისა და რეგიონების, ისე ქალებისა და კაცების შემთხვევაში. 18-34 წლის ახალგაზრდები უფრო ნაკლებად არიან პროფკავშირის წევრები (0.4%), ვიდრე 35-54 წლის ადამიანები (5.8%). 

კითხვაზე – ისურვებდით თუ არა, გახდეთ პროფკავშირის წევრი – საქართველოს მოსახლეობის 6.8% დადებითად პასუხობს. უმაღლესი განათლების მქონე მოქალაქეები უფრო ხშირად გამოთქვამენ ასეთ მზადყოფნას (10.4%), ვიდრე საშუალო ან უფრო დაბალი საფეხურის განათლების მქონე ადამიანები (4.9%).

კვლევის ფარგლებში 1 786 რესპონდენტი (599 თბილისში, 1 187 რეგიონებში) გამოკითხა; რესპონდენტები შემთხვევითი  შერჩევის პრინციპით, კიშის ცხრილის გამოყენებით შეირჩნენ. გამოკითხვის საშუალო ცდომილების ზღვარი 2,9%-ია, თუმცა თითეულ კითხვას ინდივიდუალური ცდომილების ზღვარი აქვს და შესაძლოა არ ემთხვეოდეს საშუალო ცდომილების ზღვარს. საველე სამუშაოები 2018 წლის 16-27 ნოემბრის პერიოდში მიმდინარეობდა.

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მოსახლეობის გამოკითხვა ჩატარდა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის (CRRC) მიერ, ღია საზოგადოების ფონდისა და საერთაშორისო ორგანიზაცია International IDEA ერთობლივი პროექტის ფარგლებში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი