ახალი ამბებირეკლამა

GIPA და განათლების სამინისტრო ერთობლივ სოციალურ პროექტს იწყებენ

2 ივლისი, 2018 • 2732
GIPA და განათლების სამინისტრო ერთობლივ სოციალურ პროექტს იწყებენ

GIPA და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ერთობლივ სოციალურ პროექტს იწყებენ. პროექტის მიზანი სხვადასხვა სოციალური სტატუსის მქონე პირებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათი წახალისება და სამოქალაქო საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობაა.

საქართველოს კონსტიტუციის 35-ე მუხლის თანახმად, „განათლების უფლება მოქალაქეთა ერთ-ერთი არსებითი სოციალური უფლებაა და იგი ქმნის როგორც მისი პიროვნების, ასევე მთელი საზოგადოების განვითარების წინაპირობებს.“

ამ მიზნით, GIPA-ში, განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით, შეიქმნა შესაბამისი „მხარდაჭერის ფონდი“, რომლის ფარგლებშიც ყოველწლიურად ქვემოთ მოცემული სოციალური ჯგუფებიდან შერჩეულ 5 სტუდენტს ნაწილობრივ ან მთლიანად დაუფინანსდებათ  სწავლის საფასური, რაც სამომავლოდ, მათ საშუალებას მისცემთ მოახდინონ მიღებული ცოდნის რეალიზება და საზოგადოებრივ აქტივობებში ინტეგრირება.

დაფინანსება შეეხებათ პირებს, რომლებმაც ჩააბარეს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები და სარგებლობენ შემდეგი სოციალური სტატუსით:

[checklist]

 • სოციალურად დაუცველი;
 • ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი;
 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე;
 • იძულებით გადაადგილებული;
 • ქართული ეთნიკური წარმოშობის (ლაზები, დეპორტირებული მესხები, ფერეიდნელი ქართველები და სხვა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც თავს მიიჩნევენ ქართული ეთნიკური წარმოშობის მქონედ და აქვთ ქართული გვარი ან ქართული ლინგვისტური იდენტობა;
 • ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები;
 • მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები;
 • მრავალშვილიანი ოჯახების წევრები;
 • ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისთვის გარდაცვლილ პირთა შვილი/ოჯახის წევრი.

[/checklist]

მიღების წინაპირობა:

 • საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე მინიმალური ზღვარის გადალახვა
 • შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა
 • შიდა საუნივერსიტეტო მისაღები პროცედურების გავლა

დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს: www.gipa.ge

მასალების გადაბეჭდვის წესი