ნეტგაზეთი | ცვლილებები “საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთვსებლობისა და კორუფციის შესახებ” კანონში ცვლილებები “საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთვსებლობისა და კორუფციის შესახებ” კანონში – Netgazeti

ცვლილებები “საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთვსებლობისა და კორუფციის შესახებ” კანონში

პარლამენტმა “საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ” კანონში ცვლილებების შეტანას მხარი პირველი მოსმენით 86 ხმით 0-ის წინააღმდეგ დაუჭირა. 

წარმოდგენილი კანონპროექტის თანაახმად, “თანამდებობის პირებად” განისაზღვრებიან აგრეთვე საქართველოს სამინისტროს სამმართველოს უფროსი და მისი მოადგილე, სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ხელმძღვანელის მოადგილე, საქვეუწყებო დაწესებულების ხელმძღვანელის მოადგილე, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელი და მისი მოადგილე, ასევე, სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო იურიდიული პირისა და იმ სამეწარმეო იურიდიული პირის ხელმძღვანელი, რომლის აქციათა, ან წილის 100%-ს ფლობს სახელმწიფო, ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო. კანონპროექტითვე განისაზღვრება აღნიშნული პირების დეკლარაციის წარდგენის ვადა. 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
გივი ავალიანი