ახალი ამბები

ISFED: თბილისში უბნების 74.8%-ზე სამაგიდო სიებიდან ინიშნავდნენ ამომრჩევლის მონაცემებს

21 ოქტომბერი, 2017 • 2131
ISFED: თბილისში უბნების 74.8%-ზე სამაგიდო სიებიდან ინიშნავდნენ ამომრჩევლის მონაცემებს

“სამართლიანი არჩევნები“ აცხადებს, რომ 21 ოქტომბერს, კენჭისყრის დღეს, ერთ-ერთი შესამჩნევი ტენდენცია იყო საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლების მიერ სამაგიდო სიებიდან ამომრჩევლების მონაცემების ჩანიშვნის ფაქტები, რაც თბილისში არსებული უბნების 74.8%-ზე გამოვლინდა.

“ქვეყნის მასშტაბით, ასეთი ფაქტები საარჩევნო უბნების 16.8%-ზე დაფიქსირდა. იმ თვითმმართველ ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებში, სადაც „სამართლიანი არჩევნები“ ყველა უბანს დააკვირდა, ასეთ შემთხვევებს მხოლოდ ცალკეულ უბნებზე ჰქონდა ადგილი. თუმცა ამ სახის ტენდენცია ყველაზე მეტად თბილისში გამოიკვეთა და საარჩევნო უბნების 74.8%-ზე დაფიქსირდა,”- განაცხადა “სამართლიანი არჩევნების” დირექტორმა მიხეილ ბენიძემ. 

“სამართლიანი არჩევნები” არჩევნებს PVT (ხმების პარალელური დათვლის) მეთოდოლოგით აკვირდება. მათი ცნობით, მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე ამბობენ, რომ საქართველოს მასშტაბით უბნების უმრავლესობაზე კენჭისყრის დღემ უმეტესწილად მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე ჩაიარა, თუმცა, ყველაზე პრობლემური იყო მარნეულის საარჩევნო ოლქი.

„სამართლიანი არჩევნების“ ინფორმაციით, ამ ოლქზე დამკვირვებლებმა მნიშვნელოვანი ხასიათის დარღვევები შედარებით მასშტაბურად დააფიქსირეს მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის 10 საარჩევნო უბანზე, მათ შორის, დარღვევებს განმეორებადი ხასიათი ჰქონდა მარნეულის 31-ე, 18-ე და 50-ე საარჩევნო უბნებზე. ასევე, ხარვეზები დაფიქსირდა  რუსთავშიც, სადაც დამკვირვებლებმა დარღვევების შესახებ ინფორმაცია 10 საარჩევნო უბნიდან მოგვაწოდეს.

“სამართლიანმა არჩევნებმა” საუბნო კომისიებში კენჭისყრის დღის განმავლობაში 76 საჩივარი წარადგინა, საოლქო კომისიებში – 88 საჩივარი, ხოლო  ჩანაწერთა წიგნში- 57 შენიშვნა.

“სამართლიანი არჩევნების” მიერ 17:00 საათის შემდგომ დაფიქსირებული დარღვევები

დამკვირვებლის უფლების შეზღუდვა:

 • #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #65 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელს არ მისცეს საჩივრის დარეგისტრირების საშუალება;
 • #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #50 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელს არ აძლევენ თავისუფლად გადაადგილების საშუალებას.

კენჭისყრის პროცედურის უკანონო შეწყვეტა

 • #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #31 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრებმა კენჭისყრის პროცესი უკანონო დარღვევით შეწყვიტეს და კენჭისყრის შენობა დატოვეს. ორგანიზაციამ უბნის შედეგების  ბათილობა მოითხოვა.

მარკირების ა შემოწმება:

 • #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #15 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს არ შეუმოწმდა მარკირება.

მარკირების მქონე ამომრჩევლების მონაწილეობა არჩევნებში:

 • #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #29 საარჩევნო უბანზე მარკირების მქონე 2 ამომრჩეველს ხმის მიცემის უფლება მისცეს.

ბიულეტენების მონიშვნა:

 • #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #29 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორი საწერი კალმით ნომრავდა ბიულეტენებს.

არაუფლებამოსილი პირის მიერ ხმის მიცემა:

 • #68 წალენჯიხის საარჩევნო ოლქის #10 საარჩeვნო უბანზე ორმა ამომრჩეველმა ხმა მისცა როგორც გადასატანი ყუთით, ასევე, უბანზე.

ბიულეტენის არასწორად მოთავსება ყუთში:

 • #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #65 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა კონვერტში მხოლოდ ერთი ბიულეტენი მოათავსა.

გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა აღემატება სიაში ხელმოწერების რაოდენობას:

 • #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #14 და #34 საარჩევნო უბნებზე, #37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის #10 საარჩევნო უბანზე და #36 ბორჯომის საარჩევნო ოლქის #10 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორის მიერ გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა აღემატებოდა ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას.

ფუნქციების შენაცვლება დარღვევით:

 • #9 ნაძალადევის საარჩევნო ოლქის #60 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრების მიერ ფუნქციების გაცვლა არ ფიქსირდება ჩანაწერთა წიგნში.

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოება:

 • #70 ფოთის საარჩევნო ოლქის #13 საარჩევნო უბაზე რეგისტრატორმა ამომრჩეველს ხელი არასათანადო გრაფაში მოაწერინა;
 • #58 წყალტუბოს საარჩევნო ოლქის #41 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ამომრჩეველს ხელი არასათანადო გრაფაში მოაწერინა;
 • #60 ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის #25 საარჩევნო უბანზე გადასატანი ყუთის თანმხლებმა კომისიის წევრებმა ერთით ნაკლები მაჟორიტარული ბიულეტენი დააბრუნეს;
 • #81 ხელვაჩაურის საარჩევნო ოლქის #24 საარჩევნო უბანზე სიაში არ იყო მითითებული გადასატანი ყუთის ამომრჩევლების შესახებ ინფორმაცია;
 • #33 ქარელის საარჩევნო ოლქის #1 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ამომრჩეველზე გასცა ერთი სახის ორი ბიულეტენი;
 • #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის # 2 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ამომრჩეველს ხელი სიაში არ მოაწერინა;
 • #60 ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის #43 საარჩევნო უბანზე გადასატანი ყუთის თანმხლებმა კომისიის წევრებმა გაფუჭებული ბიულეტენი საარჩევნო უბანზე არ დააბრუნეს.

არაუფლებამოსილი პირი უბანზე:

 • #1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის #8 საარჩევნო უბანზე იმყოფებოდა პ/გ „მემარცხენე ალიანსის“ ორი წარმომადგენელი;

დეტალური ინფორმაცია “სამართლიანი არჩევნების” PVT-ის შედეგებზე დაყრდნობით

 • საქართველოს მასშტაბით, საარჩევნო უბნების 97.4%-ზე ამომრჩევლებმა არჩევნებში მონაწილეობა მიიღეს სათანადო დოკუმენტაციით. აღნიშნული მაჩვენებელი თითქმის იდენტურია 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის (97.7%) და  2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონაცემებთან (98%). ქვეყნის მასშტაბით გამოვლენილ ამ მონაცემთან შედარებით სათანადო დოკუმენტაციის გარეშე ხმის მიცემის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მარნეულის ოლქში დაფიქსირდა.
 • საარჩევნო უბნების 97.3%-ზე მარკირება მოწმდებოდა კანონით დადგენილი წესისამებრ, რაც თითქმის არ განსხვავდება წინა წლის საპარლამენტო არჩევნებთან მიმართებაში – 2016 წელს მარკირება ყოველთვის მოწმდებოდა უბნების 97%-ზე და 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონაცემის (97.3%-ზე) იდენტურია  97.3%-ზე. მარკირების შემოწმების დარღვევების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ამ შემთხვევაშიც მარნეულის ოლქში დაფიქსირდა.
 • საარჩევნო უბნების 99.3%-ზე ბიულეტენები სათანადოდ მოწმდებოდა ხელმოწერითა და ბეჭდით.  ეს მონაცემი სტატისტიკურად განსხვავებული არ არის 2016 წლის საპარლამენტო (98%) და 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების (99.7 %) მონაცემებისგან.
 • საარჩევნო უბნების 99.7%-ზე ამომრჩეველებს ყოველთვის უკეთდებოდათ მარკირება, რაც სტატისტიკურად მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით, როდესაც მარკირება გაკეთდა საარჩევნო უბნების 98.7%-ზე და გაუმჯობესებულია 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან შედარებით, როდესაც მარკირება შემოწმდა უბნების 96%-ზე; შედარებით მაღალი მაჩვენებელი მარნეულის ოლქში დაფიქსირდა.
 • საარჩევნო უბნების 98%-ზე ხმის მიცემის ფარულობა ყოველთვის დაცული იყო. ეს მაჩვენებელი მცირედ გაუმჯობესებულია 2016 წლისა (95%) და 2014 (96.3%) წლის ანალოგიურ მონაცემებს შორის; თუ ამ მაჩვენებელს შევადარებთ მონაცემებს ქვეყნის მასშტაბით, ხმის მიცემის ფარულობა ყველაზე ნაკლებად დაცული იყო მარნეულისა და ბათუმის ოლქებში.
 • მუქარისა და ზეწოლის ფაქტები დაფიქსირდა საარჩევნო უბნების მხოლოდ 1%-ზე, რაც სტატისტიკურად არ განსხვავდება 2014 წლის თვითმმართველობისა (1.3%) და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონაცემებისგან (1%).
 • კენჭისყრის პროცესთან დაკავშირებული სხვა ტიპის დარღვევები დაფიქსირდა საარჩევნო უბნების 5.4%-ზე.

 

 


 

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება 2017 წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ყველა საარჩევნო ოლქში ახორციელებს. „სამართლიანი არჩევნების“ სადამკვირვებლო მისია შედგება 1050 საუბნო, 73 საოლქო საარჩევნო კომისიის დამკვირვებლისა და 80 მობილური ჯგუფისგან. ცენტრალურ ოფისში ფუნქციონირებს 18 ოპერატორისა და 13 იურისტისაგან დაკომპლექტებული მონაცემთა ანალიზისა და ინციდენტების ცენტრები.

მიმდინარე არჩევნებზე „სამართლიანმა არჩევნებმა“ დამკვირვებლები მიავლინა:

 • ქვეყნის მასშტაბით შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლენილ 300 საარჩევნო უბანზე;
 • თბილისში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლენილ 350 საარჩევნო უბანზე;
 • ქუთაისის, რუსთავის, ბათუმის, ფოთის თვითმმართველი ქალაქების, ასევე, ახალციხისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტების ყველა საარჩევნო უბანზე.

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს „სამართლიანი არჩევნები“ ხმების პარალელური დათვლის (PVT) მეთოდოლოგიით აკვირდება, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ დროულად აღმოვაჩინოთ დარღვევები, სისტემატურად შევაფასოთ არჩევნების დღის პროცესი და გადავამოწმოთ ოფიციალური შედეგების სიზუსტე.

„სამართლიანი არჩევნები“ წარმოგიდგენთ შეფასებას კენჭისყრის მიმდინარეობისა და საარჩევნო უბნების დახურვის შესახებ PVT-ის დამკვირვებელთა 99.7%-ის მიერ გამოგზავნილ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

მასალების გადაბეჭდვის წესი