ფოტო

ფოტოკონკურსი: ქალაქი და ადამიანები – გიორგი ლომიტაშვილის ფოტო

04.06.2016 | 1564 | რეკლამა

ნომინაცია: ქალაქი და ადამიანები

ფოტოს ავტორი: გიორგი ლომიტაშვილი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება.

ფოტოს აღწერა: სიტყვა სარეკრეაციო, რომელიც ადამიანის შრომის პროცესში დახარჯული ძალების აღდგენას ნიშნავს, თბილისის შემთხვევაში, რთულად მისანიჭებელია რომელიმე სივრცისთვის. რეკრეაციული ზონების სიმცირემ, შესაძლებლებელია, ქალაქი ცხოვრებისთვის გამოუსადეგარი გახადოს. სწორედ ამიტომ, ნამუშევარი თბილისში არსებულ იმ პრობლემთაგან ერთ-ერთს ეხება, რომელიც საჯარო სივრცის საზოგადოებისთვის მოურგებლობას გულისხმობს. ქალაქსა და ადამიანების შორის კავშირი სუსტდება. ფუნქციამოკლებული საჯარო სივრცეები მომხმარებლის გარეშე რჩება.
გარემო, რომელიც საერთოდ არ ამყარებს კონტაქტს ადამიანთან, თბილისია. ქალაქი იცვლება, მაგრამ საზოგადოების მცირე ნაწილი ინტერესდება იმით, თუ როგორ ვითარდება ის.

გიორგი ლომიტაშვილი

ფოტოკონკურსი ტარდება სამშენებლო კომპანია „ანაგის“ მიერ.
არმოდგენილი ფოტოს საავტორო უფლებებზე პასუხისმგებელია ფოტოს ავტორი.
კომენტარები სტატიაზე