ახალი ამბებისაზოგადოება

საინფორმაციო მომსახურებისთვის მთავრობამ სამინისტროს 50 ათასი ლარი გამოუყო

8 თებერვალი, 2016 • 1205
საინფორმაციო მომსახურებისთვის მთავრობამ სამინისტროს 50 ათასი ლარი გამოუყო

საქართველოს მთავრობამ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს 50 ათასი ლარის ოდენობით თანხა მედიამონიტორინგისა და საინფორმაციო სააგენტოების მომსახურების გამარტივებული წესით შესაძენად გამოუყო.

საქართველოს მთავრობის 1 თებერვლის დადგენილებით, აღნიშნული თანხა 2016 წლის ბიუჯეტის პროგრამიდან „პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება“ გამოყოფილ ასიგნებათა ფარგლებში უნდა უნდა გამოიყენოს.

სამინისტროს უფლება აქვს, მედიამონიტორინგისა და საინფორმაციო სააგენტოების მომსახურება გამარტვიებული შესყიდვის საშუალებით შეიძინოს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი