ახალი ამბები

სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაიწყო

21 სექტემბერი, 2022 •
სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაიწყო

ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დღეიდან, 21 სექტემბრიდან საქართველოში სეზონური გრიპის ვაქცინაცია იწყება. უწყების ცნობით, საქართველომ უკვე შეიძინა 200 000 დოზა სანოფი პასტერის წარმოების ოთხ-კომპონენტიანი ვაქცინა. აღნიშნული ვაქცინა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებულ ვაქცინებს შორის ერთ-ერთია.

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებზე დაყრდნობითა და ჯანდაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით, გრიპის ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია შემდეგ რისკჯგუფებს უფასოდ ჩაუტარდებათ:

 • დიაბეტის მქონე პირები
 • დიალიზზე მყოფი პირები
 • C ჰეპატიტის მქონე პირები (მხოლოდ მკურნალობაზე მყოფნი)
 • აივ ინფექცია/შიდსის მქონე პირები
 • ორგანოგადანერგილი და მუკოვისციდოზის დაავადების მქონე პირები
 • ბავშვთა (მ.შ. მცირე საოჯახო ტიპის) და მოხუცთა თავშესაფრების ბენეფიციარები და მათი მომვლელი პერსონალი
 • ორსულები
 • 60 წლის და უფროსი ასაკის ხანდაზმული პირები
 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების (სკოლები) პედაგოგები
 • საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და მის კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების თანამშრომლები
 • მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრების თანამშრომლები
 • ექიმები
 • ექიმი-რეზიდენტები
 • ექთნები (მ.შ. უმცროსი ექთნები, ექთნის თანაშემწეები)
 • საექიმო და საექთნო საქმის პროფესიული პრაქტიკის სტუდენტები
 • ბებიაქალები
 • სტომატოლოგები
 • სტომატოლოგის ასისტენტები, სტომატოლოგიის ექთნები
 • სამედიცინო დაწესებულებებში დასაქმებული სხვა პერსონალი, რომელთაც უშუალო შეხება აქვთ პაციენტებთან
 • სამედიცინო დიაგნოსტიკური ლაბორატორიის და პათოლოგანატომიური სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებების თანამშრომლები, რომლებსაც უშუალო შეხება აქვთ ბიოლოგიურ მასალასა და პაციენტებთან
 • ფრინველებთან მომუშავე პერსონალი
 • მეცხოველეობაში დასაქმებულები/ფერმების თანამშრომლები
 • მონადირეები
 • ვეტერინარები
 • ვეტერინარული ლაბორატორიის თანამშრომლები
 • ადრეული სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მომსახურე კონტინგენტი
 • საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში წამსვლელი სამხედრო მოსამსახურეები
 • სამხედრო სავალდებულო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეები
 • საწყისი საბრძოლო მომზადების (BCT) კურსზე ჩარიცხული სამხედრო მოსამსახურეები
 • სამხედრო სამედიცინო გვარეობის საშტატო თანამდებობაზე მომაშავე სამედიცინო პერსონალი, რომელთაც უშუალო შეხება აქვთ პაციენტებთან
 • პენიტენციურ დაწესებულებაში მომუშავე პერსონალი
 • პატიმრობის დაწესებულება
 • თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება
 • ბრალდებულთა/მსჯავრდადებულთა სამკურნალო დაწესებულება

ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, დასახელებულ რისკის ჯგუფებს შეუძლიათ ვაქცინაციის მიმწოდებელ დაწესებულებებს მიმართონ, მომსახურების მისაღებად კი თან უნდა იქონიონ საკუთარი სტატუსის დამადასტურებელი ცნობა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი