ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, EMC შსს-სა და პროკურატურას რეკომენდაციებით მიმართავს. ორგანიზაცია სამინისტროს მოუწოდებს, თემის წევრების მიმართ დანაშაულებზე ეფექტური გამოძიება უზრუნველყოს, ასევე, შეუწყოს ხელი პროკურატურასთან ადეკვატურ კომუნიკაციას; პროკურატურას კი სთხოვს, დროულად აღმოფხვრას თემის წევრებისთვის დაზარალებულის სტატუსის მინიჭების გაჭიანურების პრაქტიკა და მათ მიმართ დანაშაულებზე ეფექტური სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება უზრუნველყოს.