ახალი ამბებირეკლამა

უბედური შემთხვევისგან სავალდებულო დაზღვევას ალდაგმა ახალი დაფარვები დაამატა

19 დეკემბერი, 2019 •
უბედური შემთხვევისგან სავალდებულო დაზღვევას ალდაგმა ახალი დაფარვები დაამატა

კომპანიებს, რომლებიცშრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონისმიხედვით, ვალდებულნი არიან დააზღვიონ თანამშრომლები უბედური შემთხვევისგან, სადაზღვევო კომპანია ალდაგი ახალ დაფარვებს სთავაზობს

ალდაგში შეიმუშავეს ერთიანი სადაზღვევო პოლისი, რომელიც თანამშრომელთა დაზღვევის სამ სხვადასხვა პროდუქტს აერთიანებს: უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა, სიცოცხლის დაზღვევა და კრიტიკული დაავადებისგან დაზღვევა

უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა სავალდებულო 2019 წლიდან გახდაშრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონშიცვლილების მიხედვით, რომელიც გულისხმობს მომეტებული საფრთხის შემცველი სამუშაოების შემსრულებელი თანამშრომლების  სავალდებულო დაზღვევას

სავალდებულო დაზღვევის შეძენა აუცილებელია ყველა იურიდიული პირისათვის, მათ შორის ინდმეწარმისთვის, რომელსაც მინიჭებული აქვს მომეტებული საფრთხის შემცველი სამუშაოს შემსრულებლის სტატუსი

დასაქმებულთა სავალდებულო დაზღვევა დაზარალებულისა და დამსაქმებლის ფინანსურ დაცულობას უზრუნველყოფს და გამორიცხავს შემთხვევებს, როდესაც უბედური შემთხვევის პარალელურად დგება მოულოდნელი ფინანსური ხარჯები, რომელთა გადაჭრაც ადამიანებს კრიტიკულ სიტუაციებში უხდებათ

ალდაგის მიერ კომპანიებისთვის შეთავაზებული სავალდებულო დაზღვევის პროდუქტი ბაზარზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებაა. ალდაგის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება სადაზღვევო ლიმიტით, რომელსაც მომხმარებელი სურვილის მიხედვით ირჩევს. დაზღვევის ფასი დამოკიდებულია დასაქმებულთა რაოდენობასა და სადაზღვევო ლიმიტზე

რაც შეეხება ალდაგის ახალ კომპლექსურ შეთავაზებასუბედური შემთხვევის, სიცოცხლისა და კრიტიკული დაავადებებისგან თანამშრომელთა დაზღვევის ერთიანი პოლისის შექმნას, ეს კომპანიებისა და თანამშრომლების საჭიროებების გათვალისწინებით შექმნილი შეთავაზებაა და ის ორივე მათგანის კეთილდღეობასა და წარმატებაზე აისახება

ჩვენ ყოველდღიურად გვაქვს კავშირი ჩვენს კლიენტებთან და ვცდილობთ ნებისმიერი კორპორატიული პროდუქტი მათ საჭიროებებსა და სურვილებს მოვარგოთ. ვფიქრობთ, რომ კარგია, რომ გვაქვს სავალდებულო დაზღვევის პროდუქტი, რომელიც ეხმარება ზოგადად დაზღვევის კულტურის განვითარებას ქვეყანაში. ჩვენი ახალი ინიციატივის მიზანია, კიდევ უფრო მეტად დავანახოთ კომპანიებს ამ პროდუქტებით სარგებლობის აუცილებლობა და ხელი შევუწყოთ ზოგადად ბიზნესის პასუხისმგებლიანად წარმართვას,“- განაცხადა ალდაგის გენერალურმა დირექტორმა, გიორგი ბარათაშვილმა.  

მასალების გადაბეჭდვის წესი