“ოცნება” ზუგდიდის 4 უბნის გადათვლას ითხოვს, რამაც შეიძლება შედეგები შეცვალოს

“ქართული ოცნება” ზუგდიდში 4 უბნის შედეგების გადათვლასა და უკვე შედგენილი შემაჯამებელი ოქმების გაუქმებას ითხოვს. “ოცნების” საჩივრის თანახმად, რომელიც 4 ოქტომბერს, არჩევნების დასრულებიდან მე-2 დღეს დარეგისტრირდა, ნათქვამია, რომ ბიულეტენები ბათილად კანონდარღვევით ჩაითვალა. საჩივარი ჯერჯერობით განხილვაშია. “ქართული ოცნების” საჩივარი  “დაირღვა ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურები ზუგდიდის #11 მაჟორიტარული ოლქის 53, 54, 57, 58 საარჩევნო უბნებში. … ვრცლად “ოცნება” ზუგდიდის 4 უბნის გადათვლას ითხოვს, რამაც შეიძლება შედეგები შეცვალოს