ქალაქი, სადაც წელიწადის 273 დღის განმავლობაში სუნთქვა სახიფათოა

რუსთავის ჰაერი ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებულია საქართველოში. ჰაერის დაბინძურების უშულო პროცესიც და შედეგიც აქ შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს – ქალაქის საწარმოებიდან თითქმის ყოველდღე ჟანგისფერი კვამლი და მტვერი გამოდის, რომელიც საბოლოოდ, მოქალაქეთა ფილტვებში ხვდება. რუსთავში რომ ჰაერი განსაკუთრებულად დაბინძურებულია, იცის სახელმწიფომაც. წლიური ოფიციალური ანგარიშის თანახმად, რუსთავში 365 დღიდან 273 დღე ჰაერის ხარისხი ან ცუდია, ან ძალიან ცუდი – … ვრცლად ქალაქი, სადაც წელიწადის 273 დღის განმავლობაში სუნთქვა სახიფათოა