“ოცნება” 2 სადავო კანონპროექტს ვენეციის კომისიაში ან ODIHR-ში გადაგზავნის

საქართველოს პარლამენტმა 83 ხმით არცერთის წინააღმდეგ, პირველი მოსმენით მიიღო „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ კანონში ცვლილებები, რომლის თანახმადაც, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხას მიიღებს მხოლოდ ის პარტია, რომელიც საპარლამენტო მანდატების ნახევარს მაინც აითვისებს. კანონპროექტით, პარტია მომავალი წლის საბიუჯეტო დაფინანსებას ვერ მიიღებს, თუ მისი წარდგენით არჩეულ პარლამენტის წევრთა ნახევარი მაინც არასაპატიო მიზეზით გააცდენს მიმდინარე მოწვევის პარლამენტის წინა წლის ყველა … ვრცლად “ოცნება” 2 სადავო კანონპროექტს ვენეციის კომისიაში ან ODIHR-ში გადაგზავნის