“დელისიას” თანამშრომლების სამსახურიდან გათავისუფლება უკანონოა – “ღირსეული შრომის პლატფორმა”

“ღირსეული შრომის პლატფორმა” სოლიდარობას უცხადებს კომპანია “ქართული სახლის” [დელისია] თანამშრომლებს  და თანამშრომლების გაფიცვის პერიოდში მათ სამსახურიდან გათავისუფლებას უკანონოდ მიიჩნევს. ამის შესახებ განცხადებას ხელს აწერენ “ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი”, “დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირების ახალი გაერთიანება”, სატრანსპორტო კომპანიის დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი “ერთობა 2013”, ჯანდაცვისა და მომსახურების სფეროების პროფკავშირი – სოლიდარობის ქსელი, “საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია”, “სოციალურ … Continue reading “დელისიას” თანამშრომლების სამსახურიდან გათავისუფლება უკანონოა – “ღირსეული შრომის პლატფორმა”