ქართული ლგბტ ორგანიზაციის დარბევის საქმეში სტრასბურგმა სახელმწიფო გაამტყუნა

ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ  გამოაცხადა გადაწყვეტილება საქმეზე “აღდგომელაშვილი და ჯაფარიძე საქართველოს წინააღმდეგ”, რომელიც 2009 წელს თბილისში, პოლიციის მიერ ლგბტ უფლებადამცველი ორგანიზაციის, “ფონდი ინკლუზივის” ოფისის დარბევას ეხებოდა. სტრასბურგმა გადაწყვიტა, რომ ამ ქმედების ფარგლებში ადგილი ჰქონდა არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვის (მე-3) მუხლის დარღვევას, დისკრიმინაციის აკრძალვის (მე-14) მუხლთან კავშირში. “სასამართლომ განიხილა განმცხადებელთა საჩივარი დარბევასთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების … ვრცლად ქართული ლგბტ ორგანიზაციის დარბევის საქმეში სტრასბურგმა სახელმწიფო გაამტყუნა