პარტიების ქცევის კოდექსი ჯერჯერობით მხოლოდ ქაღალდზე?

მმართველ გუნდსა და ოპიზიციას შორის წინასაარჩევნოდ “ქცევის კოდექსზე” შეთანხმებიდან 2 კვირაზე ოდნავ მეტი გავიდა, თუმცა პარტიების აქტივისტებს შორის ყველაზე მძიმე ინციდენტები სწორედ ამ პერიოდში მოხდა. სიძულვილის ენის გამოყენებიდან ფიზიკურ დაპირისპირებამდე, ეთიკის დოკუმენტი პირდაპირ თუ ირიბად უკვე არაერთგზის დაირღვა, რამაც გააჩინა ლოგიკური კითხვა: რა ძალა აქვს კოდექსს და ხომ არ რჩება ის ქაღალდზე, საქართველოს პოლარიზებული პოლიტიკური … ვრცლად პარტიების ქცევის კოდექსი ჯერჯერობით მხოლოდ ქაღალდზე?