როგორ ხედავს ოპოზიცია მომავალ სასამართლოს

დამოუკიდებელი და პოლიტიკურად მიუკერძოებელი სასამართლოს შექმნა ქართული დემოკრატიიის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება, რომელზეც მიუთითებს საქართველოს შესახებ თითქმის ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიში. იუსტიციის სამინისტროს დაკვეთით, IPSOS France-ის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა (54%) მიიჩნევს, რომ სასამართლო ყველა ადამიანს თანასწორად არ ეპყრობა. უთანასწორო მოპყრობის ძირითადი მიზეზებად მოქალაქეები ასახელებენ პოლიტიკურ კავშირებს, სოციალურ მდგომარეობას ან ქრთამის აღებას. მართლმსაჯულების საკითხებზე … ვრცლად როგორ ხედავს ოპოზიცია მომავალ სასამართლოს