ნეტგაზეთი | შეამოწმეთ „ჯორჯიან მანგანეზში“ შრომის უსაფრთხოების მდგომარეობა – EMC ინსპექციას შეამოწმეთ „ჯორჯიან მანგანეზში“ შრომის უსაფრთხოების მდგომარეობა – EMC ინსპექციას – Netgazeti
RU | GE  

შეამოწმეთ „ჯორჯიან მანგანეზში“ შრომის უსაფრთხოების მდგომარეობა – EMC ინსპექციას

შრომით უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაცია EMC ეხმაურება ჭიათურელი მაღაროელის დაღუპვას (ის რამდენიმე დღით ადრე სამუშაო ადგილას დაშავების შედეგად გარდაიცვალა) და შრომის ინსპექციას მოუწოდებს „ჯორჯიან მანგანეზის“ შემოწმებისკენ.

ჭიათურელი მაღაროელის, 46 წლის კაცის გარდაცვალების შესახებ „ნეტგაზეთი“ გუშინ წერდა. როგორც „ნეტგაზეთს“ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების წარმომადგენელმა, თამაზ დოლაბერიძემ უთხრა, დასაქმებულს ჭიათურის ერთ-ერთ მაღაროში ტრაქტორმა 8 დღის წინ, 24 აგვისტოს, გადაუარა. მისივე ინფორმაციით, მუშა რამდენიმე დღე საავადმყოფოში მკურნალობდა, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა.

EMC (ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი) წერს, რომ ჭიათურის მაღაროებში დასაქმებული ადამიანების შრომის პირობები წლების განმავლობაში მძიმე რჩება: „დაბალი ანაზღაურების პარალელურად, დასაქმებულთა შრომითი უფლებები სისტემატიურად ირღვევა. შრომის უსაფრთხოების წესების დაუცველობის გამო, დასაქმებულები ყოველდღიურად საკუთარ სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას რისკის ქვეშ აყენებენ. ჭიათურასა და ზოგადად სამთო-მოპოვებითი ინდუსტრიის კერებში არსებული უმძიმესი, სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცვლელი სამუშაო პირობების არსებობას ადასტურებს არაერთი კვლევა, მათ შორის, Human Rights Watch-ის სიღრმისეული ანგარიში“.

ორგანიზაციის თანახმად, რისკები მნიშვნელოვნად გაიზარდა Covid-19-ის პანდემიისას, „როცა სამთო-მოპოვებითი ინდუსტრია საკვანძო დარგად გამოცხადდა და იქ დასაქმებულმა მშრომელებმა საგამონაკლისო წესით მუშაობა კარანტინის პირობებშიც განაგრძეს. სახიფათო სამუშაო სპეციფიკისა და პროფესიულ დაავადებებთან დაკავშირებული დამატებითი საფრთხეების მიუხედავად, სამთო-მოპოვებითი ინდუსტრია სახელმწიფოს ყურადღების მიღმა რჩება“.

როგორც EMC-ც აღნიშნავს, უკვე სამი წელია, „ჯორჯიან მანგანეზი“ სახელმწიფოს მიერ დანიშნულ სპეციალურ მმართველს ექვემდებარება: „2017 წლის მაისში კომპანიაში სპეციალური მმართველი ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსასწორებლად დაინიშნა. დანიშვნასთან ერთად გავრცელებულ განცხადებაში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო შეუსრულებელ სალიცენზიო და სანებართვო პირობებზე, მათ “უხეშ უგულებელყოფაზე” მიუთითებდა. სპეციალურ მმართველს “სიტუაციის ეტაპობრივი გამოსწორება” დაევალა და კომპანიის “ერთპიროვნული და დამოუკიდებელი” მართვის უფლება მიენიჭა“.

„თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ “ჯორჯიან მანგანეზს” დღეს სახელმწიფო მმართველი განკარგავს, ჭიათურაში ეკოლოგიური და სოციალური მდგომარეობა მძიმე რჩება. COVID 19-ის პანდემიის დაწყებამდე ჭიათურაში ითხვისისა და შუქრუთის მოსახლეობა სახლ-კარის დაზიანების მიზეზების შესწავლას ითხოვდა, მაღაროებში კი პიკეტირების გამო მოპოვებითი სამუშაოები არ მიმდინარეობდა. ამასთან, ჭიათურასა და მის მიმდებარე სოფლებში ხშირია სასმელი წყლის უკმარისობა, საძოვრებისა და სახნავ-სათესი მიწების დაკარგვა, ბუნებრივი და საცხოვრებელი გარემოს ხმაურით, მტვრითა და საწარმოო ნარჩენებით დაბინძურება. ეს და სხვა პრობლემები კვლავ მოუგვარებელი რჩება“, – წერს ორგანიზაცია.

ცენტრი აღნიშნავს, რომ „ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე “ჯორჯიან მანგანეზი” საზოგადოებასთან ურთიერთობის აქტიურ კამპანიას აწარმოებს, რომელიც მომპოვებელი კომპანიის მიერ წამოწყებულ რამდენიმე ეპიზოდურ სოციალურ პროექტს ეხება. ზემოთ ნახსენები ღრმა და მრავალმხრივი პრობლემების ფონზე, რომლებსაც კომპანიის საქმიანობა იწვევს, საკუთარი რეპუტაციის გამოსასწორებლად, ნებაყოფლობით წამოწყებულ სოციალურ პროექტებში დახარჯული რესურსები ხშირად ადგილობრივ საჭიროებებთან შეუსაბამო და არათანმიმდევრულია. დაუშვებელია, ეს პროექტები სახელმწიფოსა და საზოგადოების მხრიდან კომპანიის ძირითადი ვალდებულებების – მათ შორის უსაფრთხო შრომითი პირობების უზრუნველყოფის – შეუსრულებლობის უგულებელყოფის საბაბი გახდეს“.

„საკანონმდებლო დონეზე გატარებული რეფორმისა და შრომის ინსპექციის ინსტიტუციური გაძლიერების მიუხედავად, რაც დასაქმების ადგილზე სასამართლოს წინასწარი ნებართვის გარეშე შესვლის, სამუშაო ადგილის უსაფრთხოების შესწავლის უფლებამოსილებისა და სანქცირების სათანადო შესაძლებლობით განისაზღვრა, სახელმწიფო დღემდე ვერ ახერხებს სამთო-ინდუსტრიულ საწარმოებში დასაქმებული მუშებისთვის ღირსეული და უსაფრთხო სამუშაო პირობების შექმნას. მსგავს ობიექტებზე დასაქმებულთა შრომა უკიდურესად მოწყვლადი, სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის სახიფათოა“, – წერია ორგანიზაციის მიერ პირველ სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში.

როგორც ორგანიზაცია წერს, პანდემიის პირობებში კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის აღკვეთის მიზნით, შრომის ინსპექცია სახელმწიფოს მნიშვნელოვან დასაყრდენად იქცა:

„ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით, ბიზნესის თითოეული სექტორისათვის, მათ შორის სამთო-მოპოვებითი, საკვები, სერვის სექტორისათვის, კონკრეტული რეგულაციები იქნა შემუშავებული, რომელთა შესრულებაც საქმიანობის განხორცილებისთვის სავალდებულოა, ხოლო მათი მონიტორინგისა და აღსრულების მანდატი შრომის ინსპექციას განესაზღვრა. ამასთან, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები საქმიანობის გაგრძელებას მიმდინარე წლის 15 სექტემბრიდან მხოლოდ შრომის ინსპექციის დადებითი დასკვნის არსებობის შემთხვევაში შეძლებენ, რომლითაც დადასტურდება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი რეგულაციებისა და რეკომენდაციების დაცვის საკითხი. ისედაც შეზღუდული ადამიანური რესურსის და ინსტიტუციური სისუსტის პირობებში, დღეს ინსპექციას შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვის კონტროლისა და მუდმივი მონიტორინგის შესაძლებლობა მნიშვნელოვნად შეზღუდული აქვს, რაც კიდევ უფრო დაუცველს ხდის დასაქმებულებს“.

„ინსტიტუციურად ძლიერი, რესურსებით გამართული და დაბალანსებული შრომის ინსპექცია, რომელსაც სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოების, ყველა სახის შრომითი უფლების მონიტორინგის, აღსრულებისა და სანქცირების შესაბამისი მანდატი ექნება, დღეს სასიცოცხლოდ აუცილებელია. აღნიშნული ინსტიტუციური მოწესრიგების შესაძლებლობას საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი შრომის კოდექსის ცვლილებათა პაკეტი ითვალისწინებს, რომლის მხარდაჭერა და ქმედითი ღონისძიებების დროული განხორციელება დასაქმებულთა დასაცავად გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება“, – აღნიშნავს EMC და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მოუწოდებს:

საქართველოს პარლამენტს და მთავრობას

  • შრომის ინსპექციის ინსტიტუციური გაძლიერების მიზნით, დროულად გაატაროს შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები და იზრუნოს ინსპექციის ადამიანური და ფინანსური რესურსებით გაძლიერებაზე;

შრომის ინსპექციას

  • საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, დაუყოვნებლივ შეამოწმოს ჭიათურის მაღაროში არსებული შრომის უსაფრთხოების მდგომარეობა და განახორციელოს შესაბამისი რეაგირება.

საქართველოს პროკურატურას

  • დროულად და ობიექტურად გამოიძიოს მაღაროში მომხდარი საწარმოო შემთხვევა.
ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
ლუკა პერტაია - „ნეტგაზეთის“ რეპორტიორი 2018 წლის სექტემბრიდან. მობ.: 995 555 223 568; ელ-ფოსტა: lukapertaia@gmail.com