მთავრობის 2 კანონპროექტი: კანონმდებლობის გაჯანსაღება თუ ტელემაუწყებელთა კონტროლის ბერკეტი

მედიისა და არასამთავრობოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობის ორი ახალი კანონპროექტი ტელემედიის კონტროლის შესაძლებლობას აჩენს და ბუნდოვანია. მთავრობა აღნიშნული კანონპროექტის დაჩქარებულად განხილვას ითხოვს. ერთი დოკუმენტი კომუნიკაციების კომისიას ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომუშავე სუბიექტებში სპეციალური მმართველის დანიშვნის უფლებას აძლევს, მეორე კი ამბობს, რომ მარეგულირებლის გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრება მის შეჩერებას არ გამოიწვევს. თავად უწყება მხოლოდ ტექნიკურ საჭიროებებზე საუბრობს, … ვრცლად მთავრობის 2 კანონპროექტი: კანონმდებლობის გაჯანსაღება თუ ტელემაუწყებელთა კონტროლის ბერკეტი