რა წერია ეუთო/ODIHR-ის დასკვნაში

გამოქვეყნდა ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების (ODIHR) ოფისის მიერ მომზადებული დასკვნა ოპოზიციის მომზადებულ ცვლილებათა პაკეტზე, რომელიც საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობას ეხება. საუბარია ე.წ. გერმანული მოდელის ადაპტირებულ ვარიანტზე მრავალმანდატიან ოლქებში. დასკვნის შესავალში წერია: “ვაცნობიერებთ რა მიმდინარე დისკუსიებს შემოთავაზებული ცვლილებების კონსტიტუციასთან შესაბამისობაზე, ასევე ხაზს ვუსვამთ, რომ კანონის კონსტიტუციასთან შესაბამისობაზე საბოლოო გადაწყვეტილება ადგილობრივმა სასამართლოებმა უნდა მიიღონ, ეს მოსაზრება მიმოიხილავს … Continue reading რა წერია ეუთო/ODIHR-ის დასკვნაში