პატიმართა საეჭვო დაზიანებები საყოფაცხოვრებო ტრავმებად აღირიცხება – ომბუდსმენი

პატიმართა სხეულის საეჭვო დაზიანებები, რომელიც ციხის დოკუმენტაციაში საყოფაცხოვრებო ტრავმებად არის ასახული, მოხვდა სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის სპეციალურ ანგარიშში.  სახალხო დამცველის სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ 2019 წლის ივლისისა და აგვისტოს თვეში N2, N8, N14 და N15 პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგი განხორციელდა. პრევენციული ჯგუფის მიერ პენიტენციურ დაწესებულებებში შემოწმებული დოკუმენტაციის მიხედვით, 2019 წლის იანვრის თვიდან ივლისის თვემდე N8 … Continue reading პატიმართა საეჭვო დაზიანებები საყოფაცხოვრებო ტრავმებად აღირიცხება – ომბუდსმენი