ქუთაისის ციხეში პატიმარი, ადმინისტრაციის დავალებით, სხვა პატიმრებს სცემს – ომბუდსმენი

სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ მიმდინარე წლის ივლისისა და აგვისტოს თვეში N2, N8, N14 და N15 პენიტენციურ დაწესებულებებში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიშში საუბარია ძალადობაზე, რომელსაც პატიმრები განიცდიან სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში როგორც ციხის ადმინისტრაციის, ისე უშუალოდ პატიმრების მხრიდან. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, არაფორმალური მმართველები მსჯავრდებულებს უხსნიან, რომ პრობლემის ქონის შემთხევაში … Continue reading ქუთაისის ციხეში პატიმარი, ადმინისტრაციის დავალებით, სხვა პატიმრებს სცემს – ომბუდსმენი