#520 დადგენილება ძალაშია – რას მოუტანს ის კლინიკებს, პაციენტებს, ბიუჯეტს

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში მიწოდებული სერვისების ტარიფების გათანაბრების #520 დადგენილება უკვე ამოქმედდა. ანუ მთავრობის მიღებული ცვლილებით სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებიც ჩართულნი იქნებიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, იღებენ ვალდებულებას, პაციენტებს სერვისები სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ერთიანი ტარიფით მიაწოდონ. რას ნიშნავს ეს კლინიკებისთვის, ექიმებისთვის, პაციენტებისთვის, სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის? რას ნიშნავს ტარიფების გათანაბრება? – მაგალითად, თუ ერთ ოპერაციაზე A კლინიკაში სხვა ფასია, … ვრცლად #520 დადგენილება ძალაშია – რას მოუტანს ის კლინიკებს, პაციენტებს, ბიუჯეტს