36 დეპუტატის წინააღმდეგობის შემთხვევაში პროპორციული სისტემა ჩავარდება

ერთი მოწვევის პარლამენტის მიერ საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია, თუ მას მხარს დაუჭერს პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ სამი მეოთხედი, ე.ი. 113 დეპუტატი. ამ დროისთვის საქართველოს პარლამენტში 148 დეპუტატი ირიცხება, აქედან 72 მაჟორიტარია. თუ დავუშვებთ, რომ პროპორციული სიით შესული 76-ივე დეპუტატი მხარს დაუჭერს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას, საკონსტიტუციო ცვლილების განხორციელებას დამატებით 37 მაჟორიტარი დეპუტატის ხმაც დასჭირდება. … Continue reading 36 დეპუტატის წინააღმდეგობის შემთხვევაში პროპორციული სისტემა ჩავარდება