მასწავლებლების, სამართალდამცველების, ჯარისკაცებისა და სოფლის ექიმების ხელფასები იზრდება

2020 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია ხელფასების ზრდა რამდენიმე კატეგორიის დასაქმებულებისთვის. პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას თქმით, სრულ განაკვეთზე მყოფი მასწავლებლების ანაზღაურება იზრდება როგორც მიმდინარე , ასევე, მომავალი სასწავლო წლის განმავლობაში, რაც ნიშნავს, რომ 2020 წლის სასწავლო წლისთვის მასწავლებლების ხელფასი გაიზრდება 300 ლარით. ასევე, 2020 წლის სასწავლო წლისთვის საბავშვო ბაღების მასწავლებლების ხელფასები გაიზრდება 100 ლარით. “გაგრძელდება ხელფასების მატება … ვრცლად მასწავლებლების, სამართალდამცველების, ჯარისკაცებისა და სოფლის ექიმების ხელფასები იზრდება