შრომის უფლებები ომბუდსმენის ანგარიშში

სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად, 2018 წლის საანგარიშო პერიოდში უმთავრეს გამოწვევად კვლავ რჩებოდა შრომის უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობა. დოკუმენტის მიხედვით, პრობლემურ საკითხად გამოიკვეთა სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე დაწესებულებებში დასაქმებულ პირთა შრომის სამართლიანი და ხელსაყრელი პირობებით უზრუნველყოფა. “ამავე დროს, მწვავე შეფასება დაიმსახურა კანონპროექტმა, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის სამართლებრივი სტატუსის ცვლილებას. მსგავსი შემთხვევიდან გამომდინარე, კიდევ … Continue reading შრომის უფლებები ომბუდსმენის ანგარიშში