აკრძალვები ლგბტ აქტივობებზე თურქეთში

2017 წლის 19 ნოემბრის დადგენილებით თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში ყველა ღონისძიება აიკრძალა, რომელიც რაიმე ფორმით უკავშირდება ლგბტ თემატიკას. შესაბამისი გადაწყვეტილება დედაქალაქის ადმინისტრაციამ მიიღო. “სიძულვილისა და მტრობის გაღვივების საფრთხე”, “საზოგადოებრივი უსაფრთხოება”, “ჯანმრთელობისა და მორალის დაცვა”, “სოციალური სენსიტიურობა” – მსგავსი მიზეზებით ხსნის ანკარის თვითმმართველობა გადაწყვეტილების მიზეზს, რომელმაც თურქეთის ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების მწვავე კრიტიკა უკვე გამოიწვია. განცხადების მიხედვით, … Continue reading აკრძალვები ლგბტ აქტივობებზე თურქეთში