ვის (არ) გაიწვევენ ჯარში თავდაცვის ახალი კოდექსის საფუძველზე

პარლამენტში თავდაცვის კოდექსში შესატანი ცვლილებების განხილვა მიმდინარეობს. როგორც ცვლილებების ავტორები აღნიშნავენ, მათი მიზანი თავდაცვის ძალების მართვის ეფექტიანობის ამაღლება და სამხედრო სამსახურის გავლასთან დაკავშირებულ ნორმებში გამოვლენილი ხარვეზების გამოსწორებაა. კერძოდ, განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ ცვლილებებით აღმოიფხვრება “საკანონმდებლო ხარვეზი”, რომელიც წვევამდელებს საშუალებას აძლევდა ,”ფიქტიური რელიგიური ორგანიზაციების“ მეშვეობით თავი აერიდებინათ სავალდებულო გაწვევისაგან. სწორედ ამ უკანასკნელს მოჰყვა აზრთა სხვადასხვაობა, რადგან … ვრცლად ვის (არ) გაიწვევენ ჯარში თავდაცვის ახალი კოდექსის საფუძველზე