შეამოწმე, როგორ გესმის იმერლების? – Quiz

იმერეთში რომ ჩახვალ, შეძლებ იქაური დიალექტის გაგებას? შეამოწმე, აბა!