„დარიანის“ ხელახლა გამოცემას გეგმავენ, გროვდება შემოწირულებები

საინიციატივო ჯგუფი გეგმავს, რომ წიგნი „ელენე ბაქრაძე (დარიანი)“ ხელახლა გამოიცეს. ამ პროცესის მხარდასაჭერად გროვდება შემოწირულებები. საუბარია ლიტერატურული მუზეუმის მიერ გამოცემულ წიგნზე. ამ მუზეუმის დირექტორი ლაშა ბაქრაძე აცხადებს, რომ კულტურის სამინისტრომ წიგნის მთელი ტირაჟის გადაცემა მოითხოვა. „საზოგადოებას მოეხსენება, რომ საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ გამოითხოვა „ელენე ბაქრაძე – დარიანის“ ლიტერატურის მუზეუმში დარჩენილი ტირაჟი. ვინაიდან საზოგადოებაში … ვრცლად „დარიანის“ ხელახლა გამოცემას გეგმავენ, გროვდება შემოწირულებები