გავიდეს „ენკა“ რიონის ხეობიდან, გაუქმდეს ნებართვა – აქციის მოთხოვნები

ნამოხვანში 7 თებერვლის აქციის დასრულების შემდეგ რიონის ხეობის მცველებმა ოთხი მოთხოვნა წაუყენეს საქართველოს მთავრობას: გაუქმდეს მთავრობის 2019 წლის 21 ნოემბრის N2405 განკარგულება „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს ენკა რინიუებლზისთვის აღნაგობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების“ შესახებ; მოგლეჯილი ჯვარი დაუბრუნდეს თავის ადგილს; გაუქმდეს ნამოხვანის ჰესების კასკადზე 2015 წელს გაცემული ნებართვა და … ვრცლად გავიდეს „ენკა“ რიონის ხეობიდან, გაუქმდეს ნებართვა – აქციის მოთხოვნები