რომელი მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულს შეეხება დაანონსებული ამნისტია — სია

“ქართული ოცნების” მიერ დაანონსებული ამნისტია 800-მდე თავისუფლებააღკვეთილ პირს შეეხება, რომელთაგან 62 ქალია.  „ამნისტიის შესახებ“ კანონპროექტის მიხედვით, ამ მსჯავრდებულთაგან 680-მდე პირი სასჯელს იხდის სსკ-ს  260-ე მუხლით გათვალისწინებული ნარკოტიკული დანაშაულისათვის (გარდა ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების გასაღებისა). რაც შეეხება ამავე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის უვადო თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებულებს, დღეისათვის ასეთი სულ 3 პირია … ვრცლად რომელი მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულს შეეხება დაანონსებული ამნისტია — სია