როგორ უნდა მიიღოთ 200 ლარიანი დახმარება – სამინისტროს ინსტრუქცია მშობლებისთვის

ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 200-ლარიანი დახმარების მისაღებად მშობლები სპეციალურ პორტალზე რეგისტრაციის გავლას 15 აგვისტოდან შეძლებენ. დახმარების მისაღებად რეგისტრაციისთვის ორი გზაა: პირველი მეთოდი: რეგისტრაცია ელექტრონულ პორტალზე – daxmareba.moh.gov.ge.   ამ გვერდზე გადასვლის შემდეგ უნდა განთავსოთ/შეავსოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია: ბავშვის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, პირადი ნომერი; მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი; მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის სახელზე კომერციულ საბანკო დაწესებულებაში გახსნილი … Continue reading როგორ უნდა მიიღოთ 200 ლარიანი დახმარება – სამინისტროს ინსტრუქცია მშობლებისთვის