სამსახურიდან მიშვებენ: რა უფლებები მაქვს? | COVID-19

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) განმარტავს, რა შემთხვევაში აქვს დამსაქმებელს თანამშრომლის სამსახურიდან გათავისუფლების უფლება, როცა ეს ეკონომიკური გარემოებით საბუთდება. საქართველოს შრომის კოდექსის 37-ე მუხლი დამსაქმებელს გარკვეული საფუძვლების არსებობის პირობებში დასაქმებულისთვის შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის უფლებას აძლევს. საია-ს ინფორმაციით, ამ ამუხლის ა) ქვეპუნქტი დამსაქმებლებს უფლებას აძლევს, დასაქმებული გაათავისუფლონ ისეთი ეკონომიკური გარემოებების, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციულ ცვლილებების დროს, რომელიც სამუშაო … Continue reading სამსახურიდან მიშვებენ: რა უფლებები მაქვს? | COVID-19