ზეპირი ფორმით შრომითი ხელშეკრულების დადება შეიძლება აიკრძალოს

ზეპირი ფორმით შრომითი ხელშეკრულების დადება შეიძლება აიკრძალოს. ამას ითვალისწინებს ცვლილბების პაკეტი, რომელიც ნეტგაზეთს დეპუტატმა დიმიტრი ცქიტიშვილმა მიაწოდა და რომლის ინიციერებაც პარლამენტში იგეგმება. დღეისათვის მოქმედი შრომის კოდექსით ზეპირი ფორმით შრომითი ხელშეკრულების დადება იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ დამსაქმებელი დასაქმებულს 3 თვეზე ნაკლები პერიოდით დაიქირავებს. გარდა ამისა, შემოთავაზებული ცვლილებებით მკაცრდება ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების დადების აუცილებელი პირობები. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით … ვრცლად ზეპირი ფორმით შრომითი ხელშეკრულების დადება შეიძლება აიკრძალოს