44 ქვეყანა, რომელიც გაეროში საქართველოს რეზოლუციის თანაავტორი გახდა

საქართველოს მიერ გაერო-ში 2008 წლიდან ინიცირებულ რეზოლუციას აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილთა სტატუსის შესახებ წელს პირველად ჰყავს თანაავტორები სხვა სახელმწიფოების სახით. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გაერო-ს წევრ ქვეყნებს პირველად მიეცათ შესაძლებლობა, გამხდარიყვნენ რეზოლუციის თანაავტორები და ამ გზით კიდევ უფრო აქტიურად ჩართულიყვნენ დევნილების საკითხის მოგვარებისადმი მიმართულ საყოველთაო ძალისხმევაში. რეზოლუციის თანასპონსორთა რიგებს, საქართველოს გარდა, გაერო-ს წევრი … Continue reading 44 ქვეყანა, რომელიც გაეროში საქართველოს რეზოლუციის თანაავტორი გახდა