ქართულ-აფხაზური “დიალოგი” დაუსრულებელი პროცესია – ანა ძიაპშიპა

ანა ძიაპშიპა, დოკუმენტალისტი, თბილისი ქართულ-აფხაზურ საკითხზე ფიქრი ბევრი, საკმაოდ ცხადი მიზეზის გამო ბიპოლარულს მხდის. რადგან ეს ცალსახად შავ-თეთრი ამბავი არ არის, მისი “გადაწყვეტა” მხოლოდ პროცესშია შესაძლებელი. ვგულისხმობ იმას, რომ შეუძლებელია ის ოდესმე კონკრეტული შედეგი-დასასრულით მორჩეს. მეტიც, ჩვენი ვირტუალურ თუ რეალურ სივრცეში გამოთქმული აგრესიული სურვილები ყოველთვის რადიკალურად განსხვავებული იქნება, ისინი ვერასოდეს გაერთიანდება საერთო სხეულში. ამის გამო … ვრცლად ქართულ-აფხაზური “დიალოგი” დაუსრულებელი პროცესია – ანა ძიაპშიპა