გამოკითხულთა უდიდესი ნაწილი ტელევიზიით ინფორმირედება, მეორე ადგილზეა ინტერნეტი © NDI

გამოკითხულთა უდიდესი ნაწილი ტელევიზიით ინფორმირედება, მეორე ადგილზეა ინტერნეტი © NDI

Leave a Reply

Your email address will not be published.