1 დეკემბერი, შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. ფოტო: unaids

Posted by on December 1, 2016

1 დეკემბერი, შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. ფოტო: unaids

1 დეკემბერი, შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. ფოტო: unaids

Leave a Reply

Your email address will not be published.